Deportes

Enderezo: Avda. José Cuiña 42, Lalín

Teléfono: 986 781 702

Enderezo: Rúa do Parque s/n, Lalín

Observacións: Abertas os meses de xullo e agosto

Dispoñibilidade e aluguer no pavillón de deportes.

Enderezo: Rúa Polideportivo s/n.

Teléfono: 986 783 426