Que ver

Autor: O Vila (Luís Ferreiro)

Ano: 2009

Igrexa feita con pedras irregulares. Posúe unha ábsida semicircular precedida dun pequeno tramo recto do século XII. Dividida en tres partes por dúas columnas que chegan ata a cornixa, e que posúen capiteis e bases con escasa decoración.

A data de construción da igrexa é 1159, segundo a inscrición que se pode ver na porta occidental; dita porta occidental posúe unha arquivolta lisa que descansa en dúas columas coas bases enterradas, alberga un tímpano dunha soa peza facendo lintel e con dous lóbulos na parte inferior, sobre os que está a  mencionada inscrición.

O carballo é a árbore máis representativa de Galicia. A  dura madeira do carballo foi empregada para a construción de barcos e dise que para facer a frota da  Armada Invencible foron cortadas grandes extensións de carballeiras.

Nos anos 2007 e 2008 con motivo das obras do tren de alta velocidade leváronse a cabo algunhas intervencións arqueolóxicas nas que se atoparon arredor de 30.000 fragmentos e obxetos a maioría de cerámica, muiños de man, instrumentos para machacar e tamén obxetos de adorno persoal de ouro e de bronce.

Aparece mencionada en documentos relacionados co mosteiro de Oseira a partir de 1210. Da súa fábrica románica conserva o arco triunfal que descansa sobre columnas con capiteis decoradas con grandes follas, nun deles apreciase unha curuxa de longa lingua e no outro un personaxe que sostén un libro na man esquerda e en actitude de bendicir coa dereita.

O Castro de Doade ou “Castro do Penedo”, é popularmente coñecido como a “Aurelado Castro”, estando situado no extremo setentrional dunha loma, cerca da rotura da pendentecara o Val do río Asneiro, a 100 m. do lugar de O Penedo e Taín, e a 200 m. da aldea deCodeseda, parroquia de Doade, a 300 m do Museo Casa do Patrón, e a 60 m. da ruta do Museoda Paisaxe, con acceso fácil e permanente á mesma.

Edificio vangardista construído polos arquitectos Luís M. Mansilla e Emilio Tuñón, gañadores, no ano 2007, do premio de arquitectura contemporánea Mies Van der Rohe , concedido pola Unión Europea.

Inaugurado en novembro de 2016, é un espazo pertencente á Deputación de Pontevedra orientado á divulgación e posta en valor da cultura castrexa, as súas lendas e gastronomía; onde as novas tecnoloxías da información e a comunicación se poñen ao servizo do patrimonio cultural que atesoura a comarca de Deza.

Este espazo pode percorrerse de maneira autónoma ou mediante visitas guiadas con reserva previa (consultar condicións). Tamén se ofertan talleres didácticos relacionados co mundo da cultura castrexa, adaptados para todo tipo de público.