Que ver

No exterior chama a atención a portada rematada por un impoñente campanario, pero o verdadeiramente interesante está no interior, onde se poden apreciar bóvedas de crucería e arcos conopeos que datan a igrexa no gótico tardío.

 

Conserva de época románica a fachada, de pedras moi irregulares e os muros laterais.

A fábrica orixinal procede do século XII. Consérvase moi ben. Posúe unha única nave á cal se lle arrima un corpo cun gran volume central. Está revocada salvo as esquinas e a fachada principal. Destaca da súa fachada o seu óculo e o seu campanario dun único arco rematado con pináculos.