Prehistoria

Segundo o catálogo arqueolóxico do concello de Lalín do ano 1999, estas mámoas formaban parte dun conxunto de sete, coñecido como Mámoas da Cruz, das que na actualidade só se conservan tres. 

Nos anos 2007 e 2008 con motivo das obras do tren de alta velocidade leváronse a cabo algunhas intervencións arqueolóxicas nas que se atoparon arredor de 30.000 fragmentos e obxetos a maioría de cerámica, muiños de man, instrumentos para machacar e tamén obxetos de adorno persoal de ouro e de bronce.

O Castro de Doade ou “Castro do Penedo”, é popularmente coñecido como a “Aurela do Castro”, estando situado no extremo setentrional dunha loma, cerca da rotura da pendentecara o Val do río Asneiro, a 100 m. do lugar de O Penedo e Taín, e a 200 m. da aldea deCodeseda, parroquia de Doade, a 300 m do Museo Casa do Patrón, e a 60 m. da ruta do Museoda Paisaxe, con acceso fácil e permanente á mesma.