CRUCEIRO DE MONEIXAS

Data de 1763. Plataforma de tres chanzos. Pedestal cúbico no que aparece inscrición coa data de construción. Varal octogonal liso. Capitel formado por duas filas de follas, na parte superior pequenas volutas que teñen no punto de unión caras. A cruz é cilíndrica, no anverso a imaxe de Cristo crucificado, sobre él a inscrición de INRI; mentres que no reverso ten unha imaxe da Virxe coas mans entrelazadas.

 

Coordenadas:      42°38'22.4"N 8°06'59.4"W

 

Mapa