Matanza do porco

Data: Variable

Lugar: Cada ano ten lugar nunha parroquia distinta do municipio

Descrición:

Festa etnográfica que recrea a matanza do porco tradicional.