CELLO (San Martiño)

Conta cunha ábsida rectangular románica de perpiaños de granito, cunha saeteira cegada no testeiro.

No interior conserva o arco triunfal de medio punto sobre dúas columnas con sendos capiteis lisos, aínda que parecen ter sido limpados por unha posible ornamentación obscena. 

Na fachada principal unha espadana dun so arco rematado en pináculos é de época barroca.

Foi reformada a mediados do século XIX.

 

Como chegar:

Dende Lalín coller a estrada EP-6009 (despois EP-6302) en dirección a Brántega. Dende a rotonda superior do centro comercial Deza, percorrer  8,7 quilómetros ata atopar o desvío, á esquerda cara a Cello. Collelo e percorrer 1 quilómetro máis ata chegar á aldea, no centro da cal se atopa a igrexa.

 

Igrexa San Martiño do Cello
Mapa