GOIÁS (San Miguel)

A igrexa é unha xoia románica do século XII. Conserva desta época varios elementos. A portada principal composta por tres arcos os laterais cegos e o central abucinado con duas arquivotas de medio punto que descansan sobre columnas acaroadas con capiteis de grandes follas coas puntas dobladas formando volutas.

A porta lateral dunha arquivolta decorada con bolas que descansa en duas columnas con capiteis de follas, o tímpano  está decorado con cinco pequenos arquiños.

A ábsida, semicircular, dividida en tres partes por columas que chegan ata a cornixa, en cada parte ábrese unha ventá seteira de unha arquivolta decorada con bolas, apoiada en columnas con capiteis vexetais. A parte superior da ábsida é unha ampliación posterior.

Cornixas con canzorros tanto nos muros coma na ábsida.

No interior o arco triunfal de medio punto apoiase en columnas de capiteis con grandes follas coas puntas dobradas facendo de volutas e bases decoradas con arquiños.

Na capela renacentista dos Salgado-Gundín hai varios enterramentos dos García-Sánchez,  un deles con estatua. O escudo de armas desta familia podése ver no exterior. Tamén está o escudo dos Quiroga na capela lateral oposta, lugar onde estivo un sepulcro con estatua xacente que acutalmente se atopa na nave central.

 

Como chegar:

Dende Lalín coller a N-640 en dirección a Agolada/Lugo. Dende a rotonda inferior do centro comercial Deza,  percorrer 1,4 quilómetros ata atopar, á dereita, o desvío cara a igrexa. Collelo e seguir  durante 500 metros ata atopar un cruceiro, á esquerda. Coller ese desvío por enriba do cruceiro. A  igrexa atópase 160 metros despois.

 

Mapa