CASTRO DE “O PENEDO”

O Castro de Doade ou “Castro do Penedo”, é popularmente coñecido como a “Aurela do Castro”, estando situado no extremo setentrional dunha loma, cerca da rotura da pendente cara o Val do río Asneiro, a 100 m. do lugar de O Penedo e Taín, e a 200 m. da aldea de Codeseda, parroquia de Doade, a 300 m do Museo Casa do Patrón, e a 60 m. da ruta do Museo da Paisaxe, con acceso fácil e permanente á mesma. As súas coordenadas son: UTM (ETRS89-Huso 29) 570.775-4717.617 e encontrase a unha cota máxima de 544 m.

Posúe un único recinto de forma casi circular, que ocupa unha superficie dunha hectárea. A partir da foto histórica, parece que o seu acceso orixinal estaría situado pola parte occidental, por onde se realizou unha explanación parcial das defensas do Castro para favorecer os cultivos agrícolas.

Acometéronse actuacións arqueolóxicas nos anos 2015, 2016 e 2017, co descubrimento e consolidación de varias estruturas habitacionais, xa visitables, e o descubrimento de varios miles de restos, de barro, líticos, ferro, bronce, palla-barro, ..., etc. expostos nunha sala monotemática nas instalación do Museo Casa do Patrón sito a 300 mts do Castro.

Castro O Penedo
Mapa