Imaxe: Juzgado de primera instancia

Juzgado de primera instancia 886 206 239

Imaxe: Registro de la propiedad

Registro de la propiedad 986 780 274

Imaxe: Policía Local

Policía Local 986 784 444

Imaxe: Protección Civil

Protección Civil 986 787 161

Imaxe: Residencia da 3ª edad Nª Sra. de los Dolores

Residencia da 3ª edad Nª Sra. de los Dolores 986 781 897

Imaxe: Pabellón Municipal

Pabellón Municipal 986 783 426

Imaxe: Piscinas Municipales

Piscinas Municipales 986 781 702

Imaxe: Instituto Nacional de Seguridad Social

Instituto Nacional de Seguridad Social 986 783 956

Imaxe: Oficina del Consumidor

Oficina del Consumidor 986 787 060

Imaxe: Parque Intercomarcal de Bomberos

Parque Intercomarcal de Bomberos 986 581 400

Imaxe: Guardería Municipal Pontiñas

Guardería Municipal Pontiñas 986 781 853

Imaxe: Guardia Civil de Tráfico

Guardia Civil de Tráfico 986 780 203

Imaxe: Instituto nacional de empleo

Instituto nacional de empleo 986 780 465

Imaxe: Estación de Autobuses

Estación de Autobuses 986 784 080

Imaxe: Guardia Civil

Guardia Civil 986 787 119

Imaxe: Departamento Municipal de Servicios Sociales

Departamento Municipal de Servicios Sociales 986 780 014

Imaxe: Distrito Forestal Deza-Tabeirós

Distrito Forestal Deza-Tabeirós 986 780 207

Imaxe: Centro Social de la Tercera Edad

Centro Social de la Tercera Edad 986 781 179

Imaxe: Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos 986 780 428

Imaxe: Círculo Recreativo Casino de Lalín

Círculo Recreativo Casino de Lalín 986 780 288

Imaxe: Casa de la juventud

Casa de la juventud 886151267

Imaxe: Centro de información de la mujer

Centro de información de la mujer 986 787 060

Imaxe: Agencia de Desarrollo Local

Agencia de Desarrollo Local 986 787 060

Imaxe: Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal 986 783 876

Imaxe: Oficina Municipal de Información Juvenil

Oficina Municipal de Información Juvenil 986 787 060

Imaxe: Oficina Comarcal Junta de Galicia

Oficina Comarcal Junta de Galicia 886 151 250 / 251

Imaxe: Oficina de Turismo

Oficina de Turismo 666 430 458

Imaxe: Museo Municipal Ramón María Aller

Museo Municipal Ramón María Aller 986 784 004

Imaxe: Oficina Agraria

Oficina Agraria 986 181 038

Imaxe: AED

AED 986 783 814

Imaxe: Auditorio Municipal

Auditorio Municipal 986 783 570