Imaxe: Juzgado de primera instancia

Juzgado de primera instancia

Imaxe: Registro de la propiedad

Registro de la propiedad

Imaxe: Policía Local

Policía Local

Imaxe: Protección Civil

Protección Civil

Imaxe: Residencia da 3ª edad Nª Sra. de los Dolores

Residencia da 3ª edad Nª Sra. de los Dolores

Imaxe: Pabellón Municipal

Pabellón Municipal

Imaxe: Piscinas Municipales

Piscinas Municipales

Imaxe: Instituto Nacional de Seguridad Social

Instituto Nacional de Seguridad Social

Imaxe: Oficina del Consumidor

Oficina del Consumidor

Imaxe: Parque Intercomarcal de Bomberos

Parque Intercomarcal de Bomberos

Imaxe: Guardería Municipal Pontiñas

Guardería Municipal Pontiñas

Imaxe: Guardia Civil de Tráfico

Guardia Civil de Tráfico

Imaxe: Instituto nacional de empleo

Instituto nacional de empleo

Imaxe: Estación de Autobuses

Estación de Autobuses

Imaxe: Guardia Civil

Guardia Civil

Imaxe: Departamento Municipal de Servicios Sociales

Departamento Municipal de Servicios Sociales

Imaxe: Distrito Forestal Deza-Tabeirós

Distrito Forestal Deza-Tabeirós

Imaxe: Centro Social de la Tercera Edad

Centro Social de la Tercera Edad

Imaxe: Correos y Telégrafos

Correos y Telégrafos

Imaxe: Círculo Recreativo Casino de Lalín

Círculo Recreativo Casino de Lalín

Imaxe: Casa de la juventud

Casa de la juventud

Imaxe: Centro de información de la mujer

Centro de información de la mujer

Imaxe: Agencia de desarrollo local

Agencia de desarrollo local

Imaxe: Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Imaxe: Oficina Municipal de Información Juvenil

Oficina Municipal de Información Juvenil

Imaxe: Oficina Comarcal Junta de Galicia

Oficina Comarcal Junta de Galicia

Imaxe: Oficina de Turismo

Oficina de Turismo

Imaxe: Museo Municipal Ramón María Aller

Museo Municipal Ramón María Aller

Imaxe: Oficina Agraria

Oficina Agraria

Imaxe: AED

AED

Imaxe: Auditorio Municipal

Auditorio Municipal