Casa Currás
Especialidades
Cocido
O menú de hoxe
Si
Prazas
100
Pechado
Martes tarde e domingo tarde
Observacións

Cocido, sempre mellor con reserva, durante o "Mes do Cocido" hai todos os días agás martes

Enderezo
Praza da Igrexa, 2 - 36500 Lalín
Teléfono
986 781 251
Imagen Casa Currás