Últimas novidades

23/06/2017 No marco das políticas activas da concellería de Turismo para a atracción de visitantes e, logo de acudir á Semana Verde de Galicia e á exposición do Eixo Atlántico, Expocidades, con enorme éxito en canto a número de contactos realizados, o Concello de Lalín expón agora os seus encantos noutro evento de gran dimensión como é a Romaría do Corpiño, que se celebra entre hoxe e mañá.
19/06/2017 O Concello de Lalín, no marco das medidas activas a prol da promoción turística do municipio, estivo presente na mostra Expocidades que acolleu a localidade portuguesa de Vila Real e na que participou unha ampla representación das cidades que forman parte do Eixo Atlántico.
16/06/2017 - O Concello de Lalín estará presente do 15 ao 17 de xuño na mostra Expocidades, que acolle a localidade portuguesa de Vila Real e na que participa unha ampla representación das cidades que forman parte do Eixo Atlántico. O concelleiro de Turismo, Francisco Vilariño, sinalou que “esta exposición é un escenario perfecto para mostrar as posibilidades turísticas do noso municipio dentro dunha oferta centrada no turismo de proximidade dada a relativa pouca distancia que existe entre as cidades galegas e as portuguesas e a variedade de ofertas turísticas para o visitante”.
14/06/2017 A concelleira de Medio Ambiente, Celia Alonso, vén de informar de que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio aceptou a solicitude de inclusión do carballo (Quercus rubur) situado a carón da igrexa de Bermés no Catálogo galego de árbores senlleiras. A solicitude para incluír este exemplar dentro do citado catálogo foi efectuada en abril de 2011 por parte da Asociación “Villau Garrido”. O Goberno de Lalín amosou seu apoio a esta proposta xa que coincide coa Asociación en destacar os enormes valores ambientais, culturais, científicos e paisaxísticos do carballo.