Imaxe: Palleira De Roque (Vut)

Palleira De Roque (Vut)

Imaxe: Casa Vixide (Group B)

Casa Vixide (Group B)

Imaxe: Casa Trigueira (Group B)

Casa Trigueira (Group B)

Imaxe: Casa Das Minas (At 1 Key)

Casa Das Minas (At 1 Key)

Imaxe: Pilgrims Hostel in A Laxe

Pilgrims Hostel in A Laxe

Imaxe: Fogar de Breogán (P*** Rural)

Fogar de Breogán (P*** Rural)

Imaxe: Pazo de Bendoiro (Group A)

Pazo de Bendoiro (Group A)